Fukthalt mätning

Mättningen sker på tre platser samtidigt, två sker i släpet och en sker i flaket på dragbilen. Nedan animation visar hur mättning utförs.

BMA – Produkt

- Prov mätning

BMA – Produkt

- Online mätning