OM OSS

BS-Logistic är ett utav bioenergimarknadens ledande företag med fokus på att skapa ekonomiskt effektiva lösningar för upptagning och transport av biobränsle åt slutkund.

Kundreferenser sedan 2005:

Rottneros Lösvirke / Massaved
Sveaskog Grot / Lösris
Stora Enso Grot / Stubbar
EON Energi Grot / Buntar
Moelven Lösvirke / Flis
Södraskog Timmer / Massaved
Holmens skog Grot / Lösris
Vänerbränsle Grot / Lösris / Stubbar / Buntar
VSV Karlstad Grot / Lösris / Okvistat barr
Wedaskog Timmer
Skogssällskapet Timmer
Siljanskog Timmer / Massaved
Sveaskog Timmer / Massaved