PROSILVA

Där en ProSilva –maskin gått fram hittar man endast naturliga spår.

Den optimalt enkla konstruktionen i ProSilva – maskinerna har förverkligats med komponenter av hög kvalitet. Hjärtat i maskinen utgörs av en hydraulisk pump med stor volym, vilken är kopplad direkt till motorn.

Då det inte finns växellåda, eller ett antal separata hydrauliska pumpar, kan utbytet maximeras och antalet slitdelar minimeras.

  • effektiv teknik för året-runt avverkning
  • skadar inte naturen och lämnar inga spår efter sig
  • unik bottenkonstruktion
  • optimal tyngdpunkt
  • stor dragkraft, överlägsen förmåga att stiga upp för backar
  • mångsidiga alternativ för avverkningsändan och lastning
  • tilläggsutrustning för jordbearbetning, skogsplantering och gödsling
  • uppsättning av larvfötter

ProSilva – maskinen är ett verkligt pålitligt arbetsredskap. Deras hållbarhet är testad vid hårda och krävande förhållanden i Syd-Amerika, under över 5000 arbetstimmar per år.