ProSILVA 15-4ST

Prosilva 15-4ST

Last på 15 ton mjukt –från en mjuk markbotten

Den bandgående ProSilva 15-4ST BogHopper skogsmaskinen är unik när det gäller att röra sig lätt i naturen. Även om maskinen, med last, väger 38 000 kg, är trycket mot ytan verkligt litet. Bältessystemet är bärande, och på samma sätt har fjädringen utformats för att befrämja bekvämlighet och hållbarhet. Bälteslapparna är böjda så att det verkligen inte blir kvar märken i ytan på terrängen.

Bandsystemet

 • beröringsyta med ett nedtryck på 8 cm och bandlappar som är 800 mm: 8 kvm
 • bandstommen följer marken och lutar längsgående eller i sidovinkel
 • böjda bandlappar

Fjädring

 • minskar de vibrationer som föraren utsätts för
 • minskar på den belastning som konstruktionen utsätts för
 • kombinerat med en aktiv vridled åstadkoms en förskjutning av trycket mot den mest bärande punkten i terrängen

Aktiv vridled

 • data om maskinens läge sändare
 • vridledens funktion väljs av föraren
 • i mjuk terräng strävar man till att hålla maskinens ledstomme rak
 • i ojämn terräng kan styrhyttens rörelser ballanseras

ProSilva BogHopper är en otrolig skogsmaskin. Avverkning på markbotten med begränsad bärförmåga är möjlig under alla tider på året –effektivt och utan att naturen tar skada.

Film

Tekniska data rörande ProSilva 15-4ST

 

Mått
 • Längd 9317 mm
 • Bredd 2800 mm
 • Markhöjd 702 mm
 • Brighet 15 ton
 • Egen vikt ca 22 ton
Hydrauliksystemet
 • System som känner av lasten
 • Pump 190 cm3
 • Helt hydrostatisk kraftöverföring vid körning
Motor
 • Iveco N67 ENT
 • Effekt 175 kW
 • Moment 1020 Nm @ 1400 rpm
Lastutrymme
 • Längd 4000 mm
 • Tvärsnittsarea 4,5 m3
Lastaren
 • Kesla 800T